Rouw op school

Rouw op School

Op school kun je te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders of een teamlid. Veel scholen hebben een rouwprotocol klaar liggen voor dit soort situaties. Daarin kan staan welke stappen genomen moeten worden na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken. Het is goed om dit rouwprotocol regelmatig door te lopen om te zien of het nog voldoet aan de wensen en de situatie van de school.

 

Team en rouw

Wat meestal niet in een rouwprotocol staat is hoe je als team met de rouw van een kind, ouder of teamleden omgaat. Dat kan ook niet want het is zeer persoonsgebonden hoe mensen reageren op een overlijden en dus niet in een rouwprotocol te vatten.
Veel teamleden hebben in hun persoonlijke leven wel ervaring in het omgaan met rouw maar soms kan het wenselijk zijn om als team over dit thema door te praten. Je kunt het dan hebben over het omgaan met rouw in de klas, over materialen die je kunt gebruiken in de begeleiding, om ervaringen uit te wisselen en dieper in te gaan op persoonlijke ervaringen die je gevormd hebben en die van invloed kunnen zijn op je eigen reactie op een overlijden van kind, ouder of collega.

 

Wil je:

  • als team ondersteuning bij het bespreken van het thema rouw
  • als school ondersteuning bij het opstellen of herzien van een rouwprotocol.
  • een gastles in de klas over rouw
  • individuele begeleiding voor kinderen of teamleden die met rouw te maken hebben
  • begeleiding bij rouwgroepen op school
  • een lezing voor ouderavonden en/of teamvergaderingen?

 

Neem dan contact op met Anke de Jong, ik geef graag meer informatie over de mogelijkheden.

Zie ook individuele begeleiding van kinderen met traumatische ervaringen door middel van De Verhalentrein©