Rouw op het werk

Rouw op de werkvloer

Bedrijven krijgen regelmatig te maken met overlijden. Als een werknemer komt te overlijden heeft niet alleen diens familie daar mee te maken. Ook op collega's en leidinggevenden kan het overlijden een grote impact hebben. Daarnaast kan ook in de privésfeer van een medewerker een overlijden plaatsvinden. Een rouwprotocol kan ook hier een eerste houvast geven aan het handelen na melding van een overlijden.

Toch blijkt vaak dat collega's, leidinggevenden en PZ niet altijd weten hoe ze kunnen reageren als een collega in zijn of haar persoonlijke omgeving te maken krijgt met rouw. Soms ervaart men dat collega's bang zijn om over het overlijden te praten, of dat collega's proberen hun collega op te beuren. Soms is er net na het overlijden wel even aandacht, maar verslapt de aandacht en gaat men weer snel over tot de orde van de dag.

 

Aandacht voor rouw

Aandacht voor de rouwende op de werkvloer is erg belangrijk. Naast het welzijn van de persoon en collegialiteit, is het voorkomen van ziekteverzuim ook een belangrijk aspect. Wie belangstelling ervaart van zijn collega's en leidinggevende voor het verdriet, en de ruimte krijgt om er over te praten of om tijdelijk aangepast werk te doen, zal zich prettiger en sneller begrepen voelen en daardoor minder verzuimen. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

 

Virtus Praktijk kan ingeschakeld worden als:

    • teams ondersteuning willen bij het bespreken van het thema rouw
    • het bedrijf ondersteuning zoekt bij het opstellen of herzien van een rouwprotocol
    • er individuele begeleiding nodig is voor werknemers die te maken krijgen met rouw
    • leidinggevenden ondersteuning zoeken in het omgaan met een rouwende medewerker
    • er trainingen verzorgd moeten worden in het voeren van gesprekken met rouwende medewerkers

 

Wilt u ondersteuning voor een werknemer of advies en informatie over hoe om te gaan met rouw op de werkvloer?

Neem dan contact op

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.