Rouw bij overlijden

"Na 2 maanden vond iedereen dat ik weer vooruit moest kijken, ik kon mijn verdriet bij niemand kwijt...."

"Sterven is zó'n eenzaam proces, niet alleen voor degene die sterft maar ook voor de omgeving....."

"Vroeger mocht je niet praten over je verdriet, je moest sterk zijn...."

Na het sterven

Het sterven van een dierbare is voor iedereen een ingrijpende ervaring. Je hele wereld staat op zijn kop en je weet soms niet meer hoe je verder moet. Vertrouwde patronen zijn ineens doorbroken en het gemis van de overledene valt je rauw op je dak.

Rouwen is hard werken en grijpt diep in op alle terreinen van het leven. Niet voor niets wordt vaak gesproken over rouwarbeid. Alles kan moeite kosten en gevoelens van leegte, zinloosheid, machteloosheid maar ook woede kunnen je overspoelen. Het zijn allemaal gevoelens die heel normaal zijn bij het rouwen, maar ze moeten wel uitgesproken en doorleefd mogen worden.

Elk mens rouwt op zijn eigen unieke manier en met zijn eigen intensiteit, er is dus geen goede of foute manier van rouwen. Hoe het rouwproces verloopt is afhankelijk van de emotionele band die je met de overledene had, hoeveel steun je uit je omgeving krijgt, maar ook hoe je eigen persoonlijkheid is.

Bij de begeleiding staat dan ook jouw verhaal centraal. Het vertellen van je verhaal is belangrijk en kan helend werken. Het kan onderliggende gevoelens boven brengen en je helpen om alles wat er gebeurd is op een rijtje te zetten. Voorzichtig kun je dan nieuwe stappen zetten om je leven opnieuw vorm te geven en op zoek te gaan naar zingeving.

Voor het sterven

Sterven is een eenzaam proces waarbij je volledig op jezelf wordt teruggeworpen. Dat geldt zowel voor de zieke zelf als voor de omgeving, een ieder gaat hier op zijn eigen manier mee om. Gevoelens van angst, boosheid en verdriet lopen vaak door elkaar heen en ieder heeft daarin zijn eigen proces.

Hoe wil je afscheid nemen van de mensen om je heen en van het leven?  Wat wil je nog tegen elkaar zeggen? Zijn er nog zaken die je wilt uitspreken, iets wat je eerder misschien nog niet kon? Praten met elkaar over de pijn of het naderend einde én verbinding leggen met elkaar lukt niet altijd even makkelijk wanneer ieder met zijn eigen emoties worstelt. Hulp van een betrokken deskundige kan de mogelijkheid bieden om die verbindingen wel te leggen.

 

Ik sta even stil op mijn levensweg,
ik denk aan de duisternis in de grote wereld rondom
Ik denk aan jou, aan jullie die mij vooruit zijn gegaan
door het donker naar het licht.
Wij maken dezelfde reis
Bron onbekend

 
Maak hier een afspraak

'"Het levensverhaal van mensen vraagt erom beluisterd te worden"