De Verhalentrein©

Wat is de Verhalentrein©?

De Verhalentrein© is een praktische en helende methode om kinderen die een nare of traumatische ervaringen hebben meegemaakt door middel van het vertellen van verhalen te ondersteunen in hun verwerking. Er zijn talloze bestaande verhalen, maar er kunnen ook verhalen op maat gemaakt worden rondom verschillende thema's die te gebruiken zijn bij kinderen die om diverse redenen begeleiding nodig hebben. De kracht van het vertellen van verhalen is dat kinderen zich kunnen identificeren met de figuren uit het verhaal en daar kracht in vinden en hiervan kunnen leren. Daarnaast kan het uitnodigen om het eigen verhaal te vertellen en zo emoties en gevoelens te verwerken.

Thema's

Thema's waarbij het vertellen van verhalen een goed middel kan zijn om in te zetten:

  • Faalangst
  • Verlies
  • Overlijden
  • Ziekte
  • Echtscheiding
  • Pesten
  • Huiselijk geweld
  • Trauma
  • Ziekenhuisopname van het kind of een gezinslid
  • Een ongeluk meemaken

 

De Verhalentrein© kan ingezet worden in de individuele begeleiding van kinderen in de praktijksetting maar ook bij begeleiding van kinderen op (medisch) kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.

 

Wat kan het gebruik van De Verhalentrein© kinderen bieden?

  • Meer zelfvertrouwen
  • Betere concentratie
  • Verwerken van (schokkende) gebeurtenissen
  • Gezonde assertiviteit
  • Verbetering van sociale contacten
  • Beter omgaan met frustraties of angsten
  • Beter kunnen slapen
  • Meer rust en betere communicatie

 

Heeft een kind moeite om gebeurtenissen te verwerken of heeft u het vermoeden dat verwerkingsproblematiek de oorzaak kan zijn van bepaald gedrag? Wilt u De Verhalentrein© inzetten voor leerlingen van uw school of voor kinderen binnen de opvang die extra begeleiding nodig hebben? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Verhalentrein©? Neem dan contact op met Anke de Jong-Koelé. Ik kom graag uitleg geven over de mogelijkheden.