Rouw bij kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die een dierbaar persoon verliezen maken iets heel ingrijpends mee. Het kan ze bang of boos en verdrietig maken en voor hen aanvoelen alsof zij de enige zijn die dit meemaken. Toch is dat niet zo, er zijn heel veel kinderen en jongeren die een verlies meemaken.

 

Steun zoeken

Meestal hebben kinderen steun aan het eigen gezin of aan vrienden, een leraar of iemand anders. Toch kan het prettig zijn om in sommige gevallen met een deskundige te praten. Dit is vooral het geval als kinderen geen zin hebben in contact met vrienden, als ze zich eenzaam voelen, als ze niet over hun gevoelens kunnen praten omdat ze niet anders willen zijn voor vrienden, moeite hebben met de veranderingen die met het verlies samengaan, niemand in hun omgeving hebben om te praten over het verlies, depressief worden of niet of slecht kunnen slapen.
Het is heel normaal als kinderen de dingen die hierboven genoemd worden ervaren, maar op het moment dat het lang duurt en niet overgaat is het verstandig om hulp te zoeken.

 

Vormen van begeleiding

Begeleiding van kinderen en jongeren gebeurt individueel. In de begeleiding maak ik, afhankelijk van de leeftijd, gebruik van creatieve werkvormen, spellen, spelbegeleiding, muziek en schrijfvormen.

Ouderbegeleiding is een vast onderdeel van de begeleiding van kinderen en jongeren. Afhankelijk van de noodzaak en behoefte en in overleg met ouders plan ik een aantal gesprekken in om de voortgang te bespreken.

 

Andere verliezen

Ook als kinderen op een andere manier met verlies in aanraking komen kunnen ze  terecht voor begeleiding. Bv. omdat een kind of ouder (chronisch) ziek is of een beperking heeft en daarmee moet leren omgaan. Omdat iemand in het gezin een psychische ziekte heeft, omdat ouders gescheiden zijn of andere vormen van verlies.

 

Materialen om te gebruiken

Er is een verdrietkoffer te leen waarin boeken en materialen zitten die gebruikt kunnen worden om met kinderen in gesprek te gaan over het verlies. Afhankelijk van de leeftijd wordt de koffer op maat samengesteld. Kijk in de aparte pagina [link maken] voor de mogelijkheden om deze koffer te lenen.

Wanneer door Virtus Praktijk ondersteuning gegeven wordt in het gezin is het gebruik van de verdrietkoffer bij de prijs inbegrepen.
Kijk hier voor de verdrietkoffer

 

Gezinsondersteuning

Naast het gebruik van de verdrietkoffer kan Virtus Praktijk ook in het gezin ondersteunen. Dat kan voor gezinsleden individueel, maar ook voor het hele gezin kan ondersteuning geboden worden. In het gezin gaat ieder op zijn eigen manier met het verdriet om. Dat kan er toe leiden dat er niet met elkaar over gesproken kan worden. Anke de Jong van Virtus Praktijk kan verschillende materialen en activiteiten inzetten om deze communicatie weer op gang te brengen, waardoor gezinsleden weer met elkaar in gesprek komen.

Maak hier een afspraak