Jobcoaching

Voor Jobcoaching heeft Virtus Praktijk zich aangesloten bij IQJobcoaches, een door het UWV erkende jobcoach organisatie

Participeren in de samenleving

Participeren in de samenleving en op het werk wil iedereen graag, ook als je een beperking hebt. Maar soms lukt dat door allerlei redenen toch niet, en is er ondersteuning nodig.

Mensen met diverse aandoeningen zoals reuma, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, ADHD of andere beperkingen kunnen baat hebben bij ondersteuning en begeleiding op de werkplek. Jobcoaching kan hier een bijdrage aan leveren door zowel de werknemer te ondersteunen, als de werkgever advies te geven.

 

Meerwaarde

Voordeel van jobcoaching is dat de werknemer prettiger kan functioneren en zijn kwaliteiten en talenten kan laten zien én dat verwachtingen van werkgever en werknemer beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Jobcoaching vergroot de kans op baanbehoud en kan uitval voorkomen.

Jobcoaching kan betaald worden door werkgever, gemeente of het UWV.

 

Werknemer

Als werknemer met reuma, autisme, ADHD, niet-aangeboren hersenletsel of andere beperkingen kun je op het werk tegen problemen aanlopen in de uitvoering van je werk of in de samenwerking en communicatie met anderen. Aanbrengen van structuur in het werk, kijken naar en ondersteunen bij de werkprocessen, zoeken naar oplossingen voor problemen en begeleiding bij communicatie kan ervoor zorgen dat je prettiger kunt functioneren binnen je werk en je talenten kunt ontplooien.

 

Werkgever

Het aansturen van werknemers met een beperking kan andere kennis, vaardigheden en aandachtspunten vragen van een leidinggevende. Als jobcoach kan ik de werkgever hierin adviseren, ondersteunen en voorlichten.

 

Ook jobcoaching inzetten? Klik hier